+420 775 680 226

PRŮBĚH VÝUKY TEORIE

Výuka probíhá v kulturním domě K-TRIO v Ostravě - Hrabůvce na ulici Dr. Martínka. Toto místo jsem si vybral díky jeho výhodné poloze a dostupnosti pomocí prostředků MHD. Od zastávek autobusů i tramvají jsou výukové prostory vzdáleny v řádu pár minut pěší chůze. V prostorech kulturního domu si můžete v případě dřívějšího příchodu zkrátit čas občerstvením v restauraci přímo v objektu.
Celkem se zúčastníte třinácti hodin teorie, každé v trvání šedesáti minut. Tyto konzultace jsou dva krát týdně po dvou hodinách. Konzultace jsou ze zákona povinné, čili nejde jenom o takové to pokecání, ale bez účasti na nich nemůžete být připuštění ke zkouškám.  
Při první hodině obdržíte všichni učebnici a CD s výukovým programem, který je naprosto shodný s programem používaným autoškolou při výkladu. Během hodin teorie budete seznámeni s důležitými částmi pravidel silničního provozu, s teorií a zásadami bezpečné jízdy, s ovládáním a údržbou vozidla a s teoretickou částí zdravotní přípravy. Budete seznámení s praktickým využitím těchto informací při výcviku na konkrétních místech a v konkrétních situacích, které Vás mohou potkat při praktických jízdách. Na závěr každé lekce dostanete  ,, domácí úkol ", co si v rámci samostudia prostudovat doma k dalším hodinám konzultací.