+420 775 680 226

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY

Poté, co budete mít za sebou všechny hodiny teoretické a praktické části autoškoly, budete přihlášení k závěrečné zkoušce. Ta se koná v prostorech Magistrátu města Ostravy a skládá se ze dvou částí. Teoretické (testu) a praktické (jízd). Téměř vždy jsou obě zkoušky v jeden den. Teoretická zkouška se provádí formou testu na počítači v budově Magistrátu města Ostravy a máte na ní čas 30 minut. To je dostatečná doba, aby jste je v případě, že jste se na ně připravovali v pohodě zvládli. Praktická zkouška bude vykonána po testech formou jízdy ve vozidle, ve kterém jste jezdili po celou dobu výcviku. Zkouška trvá minimálně 30 minut. Ve vozidle budete vy, zkušební komisař, váš učitel a případně ještě jeden žák. Celou zkoušku si řídí výhradně zkušební komisař, učitel je v autě přítomen pouze ve funkci ,, strážného anděla ". V případě úspěšného složení obou zkoušek budete zkušebním komisařem informování, kdy a kde si máte podat žádost o vydání řidičského oprávnění. V případě, že se Vám některá zkouška nepovede, budete autoškolou přihlášení k opakovací zkoušce a to té, ze které jste neprospěli.
Nejpozději den před závěrečnou zkouškou je nutno zaplatit správní poplatek na pokladně Magistrátu města Ostravy ve výši 700 Kč. Tento poplatek není zahrnut v ceně kurzu. 
Některé důležité informace ohledně výcviku dané zákonem: 
Ukončit výcvik je možno až po dovršení 18. let. 
Kurz musíte ukončit nejpozději do 18. měsíců od data zahájení, jinak kurz propadá a musíte ho absolvovat celý znovu. 
Závěrečné zkoušky musíte ukončit nejpozději do 6. měsíců od data první zkoušky, jinak kurz propadá a musíte ho absolvovat celý znovu. 
K opakované zkoušce můžete jít nejdříve po pěti pracovních dnech od data poslední neúspěšné zkoušky.