+420 775 680 226

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY

Poté, co budete mít za sebou všechny hodiny teoretické a praktické části autoškoly, budete přihlášení k závěrečné zkoušce. Ta se koná v prostorech Magistrátu města Ostravy a skládá se ze dvou částí. Teoretické (testu) a praktické (jízd). Téměř vždy jsou obě zkoušky v jeden den. Teoretická zkouška se provádí formou testu na počítači v budově Magistrátu města Ostravy a máte na ní čas 30 minut. To je dostatečná doba, aby jste je v případě, že jste se na ně připravovali v pohodě zvládli. Praktická zkouška bude vykonána po testech formou jízdy ve vozidle, ve kterém jste jezdili po celou dobu výcviku. Zkouška trvá minimálně 30 minut. Ve vozidle budete vy, zkušební komisař, váš učitel a případně ještě jeden žák. Celou zkoušku si řídí výhradně zkušební komisař, učitel je v autě přítomen pouze ve funkci ,, strážného anděla ". V případě úspěšného složení obou zkoušek budete zkušebním komisařem informování, kdy a kde si máte podat žádost o vydání řidičského oprávnění. V případě, že se Vám některá zkouška nepovede, budete autoškolou přihlášení k opakovací zkoušce a to té, ze které jste neprospěli.
Poplatek za závěrečnou zkoušku ve výši 700 Kč je nutno uhradit před podáním žádosti o termín zkoušky ( v případě neuhrazení poplatku nám nebude termín zkoušky přidělen ). Tento poplatek není zahrnut v ceně kurzu. Poplatek za opakovanou zkoušku dle ceníku.
Některé důležité informace ohledně zkoušek dané zákonem: 
Ukončit výcvik a přihlásit žadatele k závěrečné zkoušce je možno až po dovršení 18. let.
Pokud nebude úspěšně ukončena teoretická část zkoušky ( test ), nebudete připuštěni k praktické části zkoušky ( jízda ).
Pokud se 3 x nepovede teoretická část zkoušky, musíte opakovat výuku v celém rozsahu, následně máte další tři pokusy.
Pokud se 3 x nepovede praktická část zkoušky, musíte opakovat výcvik v celém rozsahu, následně máte další tři pokusy.
Pokud se vám ani po opakované výuce nebo výcviku nepovede složit úspěšně zkoušku na tři pokusy, musíte absolvovat celou autoškolu znovu.  
Závěrečné zkoušky musíte ukončit nejpozději do 12. měsíců od data první neúspěšné zkoušky, jinak kurz propadá a musíte ho absolvovat celý znovu. 
K opakované zkoušce můžete jít nejdříve po pěti pracovních dnech od data poslední neúspěšné zkoušky.